Veldvest is een samenwerking aangegaan met Korein. Dit betekent voor de ouders van De Brembocht dat, wanneer u gebruik wenst te maken van de BSO of hierover vragen heeft, u zelf contact kunt opnemen met Korein. Zij stellen zich hieronder aan u voor.

Welkom bij Korein aan de De Messenmaker

Kinderopvang voor groot en klein
Uw (jongere kind) krijgt bij ons alle geborgenheid, veiligheid en aandacht. Voor uw oudere kind zijn er veelzijdige activiteiten. Onze pedagogisch medewerkers spelen in op de behoeften van uw kind van 0 tot 13 jaar. Ook de inrichting van de locaties sluit aan op kinderen van verschillende leeftijden. Bij Korein draait alles om kinderen. We omringen uw kind met alle enthousiasme, zorg, deskundigheid en aandacht die we in huis hebben. En dat is meer dan het woord kinderopvang aanduidt. Daarom spreken wij ook wel van dagarrangementen: kinderopvang, begeleiding en activiteiten in één. Dat is Korein!

Op de locaties aan De Messenmaker geven we deze dagarrangementen samen met basisschool De Brembocht vorm. Dit doen we door een aanbod te verzorgen in dagopvang, peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang. Inhoudelijk werken we samen in thema's en activiteiten. We zijn gevestigd naast de basisschool en beschikken over veel binnen- en buitenspeelruimte.

Dagopvang, Peuterwerk en BSO

Naast de school is onze dagopvang gevestigd met 4 groepen. Wij spelen in op de verschillende ontwikkelingsfasen van uw kind. Om dat goed te kunnen doen, werken we met babygroepen en peutergroepen. Kinderen stromen na hun tweede verjaardag door naar de peutergroep.

We hebben samen met de basisschool aandacht aan voor- en vroegschoolse educatie voor onze peuters vanaf 2 jaar. Dat doen we onder andere in peuterwerkgroep 't Bremnestje. Deze groep neemt ook regelmatig deel aan activiteiten met de groepen 1-2 van de basisschool. 

Kom eens kijken! U bent welkom!

Na de 4e verjaardag kan uw kind doorstromen naar de BuitenSchoolse Opvang. De BSO heeft eveneens een hal, keuken en twee groepsruimten. We beschikken over een uitdagende grote tuin voor de BSO, voorzien van een speeltoestel. Wilt u zien wat er bij ons te beleven valt? Loop gerust even binnen. De locatiemanager vertelt u hier graag meer over!

Bij Korein is altijd wel iets te doen!

Wilt u meer informatie over onze locaties en aanmelden verwijzen wij u naar onze website: www.korein.nl

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 040-2556987 (dagopvang), 06-12545884 (peuterwerk), 06-13891055 (buitenschoolse opvang) na 14.00 uur.