Op De Brembocht staat het welbevinden van kinderen hoog in het vaandel. We zijn een school waar een kind zich goed kan voelen en weet dat het gezien en gewaardeerd wordt. De sfeer in de groep speelt hierbij een grote rol.

De Brembocht is een KiVa-school

KiVa school KiVa school

KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en Finland effectief is gebleken bij het werken aan een positieve groepsvorming en aan het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa hanteert een preventieve aanpak van pestgedrag door wekelijkse lessen verdeeld in tien thema’s en een incidentele, curatieve aanpak (steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het pesten op te lossen. Tweemaal per jaar brengen we de sociale veiligheid in beeld met behulp van de KiVa-monitor en ZIEN. Deze aanpak zorgt ervoor dat we het predicaat Gezonde School hebben mogen ontvangen op thema Welbevinden.

Blokhuttendag groepsvorming Blokhuttendag groepsvorming

Wij zijn een gecertificeerde KiVa-school. We hebben het programma succesvol geïmplementeerd en we volgen jaarlijks met het team trainingen om onze kennis up-to-date te houden. Het is belangrijk om ons bewust te zijn dat het invoeren van een antipestprogramma op zich niet het verschil maakt. Het zijn de mensen die het programma in de praktijk brengen die het grootste verschil maken.

Samen maken we het verschil

Trots op het behaalde resultaat Trots op het behaalde resultaat

Themacertificaat Welbevinden

Met het certificaat laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Wij besteden tijdens andere lessen ook structureel aandacht aan onderwerpen die raken aan het welbevinden:

  • het herkennen van en omgaan met gevoelens;
  • het ontwikkelen en inzetten van persoonlijke kwaliteiten;
  • invloeden op het eigen zelfbeeld;
  • focus op het eigen gedrag;
  • het inlevingsvermogen en de gevoelens van een ander;
  • het maken van weloverwogen keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid.
KiVa school KiVa school