Donderdag 12 november 2020

Plastic afval scheiden | Initiatief leerlingenraad

De leerlingenraad heeft het initiatief genomen om, naast papier, ook plasticafval te gaan scheiden op school.Er is door de leerlingenraad een plan gemaakt en een begroting. Om de benodigde afvalbakken voor een gedeelte te bekostingen hebben ze een flessen-inzamel-actie opgezet. De afgelopen week heeft de leerlingenraad in alle groepen voorlichting gegeven. Door de hele school hangen posters met daarop informatie over plastic afval.


Vrijdag 09 oktober 2020

KiVa - certificaat verlengd

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Ons KiVa - certificaat is weer met twee jaar verlengd. Wij zijn trots op dit resultaat!