Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Persoonlijk kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u alle informatie die u nodig heeft om een goede schoolkeuze te kunnen maken. Natuurlijk hoort een rondleiding door de school bij deze kennismaking, waarbij ook uw kind van harte welkom is. U kunt even sfeer proeven en onze werkwijze in de praktijk zien.

Aanmelding

Leren met plezier Leren met plezier

Aanmelding gebeurt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Door het formulier op school in te leveren, is uw kind aangemeld. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding en wij vragen u de ingevoerde gegevens te controleren.

Ongeveer vier weken voor de vierde verjaardag van uw kind, neemt de leerkracht contact met u op voor het plannen van een intakegesprek.

Kennismaking leerkracht en wenmomenten

Ongeveer vier weken voordat uw kind 4 jaar wordt, zult u uitgenodigd worden voor een intakegesprek met de groepsleerkracht. Bij dat gesprek wordt het onder andere het intakeformulier besproken. Tijdens dit gesprek ontvangen wij graag informatie over uw kind en wordt afgesproken wanneer uw kind kan komen oefenen. Tijdens deze oefenmomenten zullen zij kennis maken met hun klasgenootjes en de juf of meester. Uiteraard mag u uw kind naar binnen brengen en daar afscheid nemen van uw kind.

Wij plannen met u ongeveer 6 weken nadat uw kind is gestart opnieuw een gesprek. Hierin worden de bevindingen van de start op onze school samen met u besproken.