Het is de ambitie van De Brembocht om elk kind, ook het meer- en hoogbegaafde, de mogelijkheden aan te reiken om zowel zijn talenten als zijn aandachtspunten te ontwikkelen.

Planmatig verrijken in de groep

Het gaat bij deze leerlingen niet alleen om taal en rekenen, maar ook om creatieve, sociale, onderzoekende en praktische vaardigheden.

Om leerlingen goed in beeld te brengen en daarna zoveel mogelijk passende begeleiding te kunnen bieden, maken we gebruik van het ‘Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid’.

Voor deze leerlingen is het van belang dat ze voldoende uitdaging houden. Daarom bieden we hen leerstof, binnen het jaar klassen systeem, uit onze methoden versneld en kernachtig aan (compacten). Daarnaast werken we met de verrijkende methode Talentenlijn in groep 1-2 en Levelwerk in groep 3 t/m 8

Onderzoekend en ontwerpend leren Onderzoekend en ontwerpend leren

Plusgroep 't Trefpunt voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8

Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 met een bovengemiddelde intelligentie en meer dan een jaar voorsprong op didactisch gebied krijgen op De Brembocht extra uitdaging tijdens de momenten in de plusgroep ’t Trefpunt. Een leerkracht begeleidt de leerlingen op het gebied van de executieve functies, o.a. bij het maken van de planning, leert hen om te gaan met het maken van fouten, het doorzetten bij een opdracht en het leren vragen stellen.

Ook zijn de leerlingen in de gelegenheid om andere leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong te ontmoeten. Er vindt regelmatig terugkoppeling plaats met de eigen leerkracht van het kind om de voortgang te bespreken en hoe het kind in de groep vooruit kan.

Duurzame Design School Duurzame Design School

Landelijke challenge “DesignWeek@School”

De leerlingen ontdekken hun digitale en creatieve talenten en ervaren hoe zij zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. DesignWeek@School is het innovatieve lesprogramma voor zowel leerling als leerkracht waarin Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend leren, Creativiteit, Technologie en Duurzaamheid op vakoverstijgende wijze verbonden worden aan bestaande leerlijnen, kern- en leerdoelen, methodes en concepten op school.

Als school geven we hiermee op een betekenisvolle manier invulling aan Wetenschap en technologie (W&T), Duurzaamheid en Burgerschap.

De leerlingen hebben besloten om mee te gaan denken over het oplossen van de ontbossing, de CO2 uitstoot en de verstening van tuinen. Het uiteindelijke doel is het ontwerpen van een digitaal spel om andere kinderen te motiveren om mee te denken hoe we met elkaar kunnen werken aan een duurzame wereld om ons heen.

Ze hebben een spel ontworpen, een maquette gemaakt en oplossingen bedacht om de wereld om ons heen schoner te maken. Uiteindelijk is daar een app over gemaakt en heeft de groep daar een Gouden Certificaat mee gewonnen. Gefeliciteerd allemaal!

Dit is de link naar de app: https://marvelapp.com/prototype/dcibii6

Plusgroep 't Trefpunt De Brembocht
Design Week