Met de Bibliotheek op school werken school en bibliotheek samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het is niet alleen een basis voor andere vakken, maar ook voor het dagelijks leven.

Bibliotheek
Boekenkring De Brembocht | 't Look

Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk

Lezen verbreedt je wereldbeeld en je leert je inleven in bepaalde personen en situaties. Het vergroot je woordenschat, je ontwikkelt een beter woordbeeld en een beter gevoel voor spelling. Bovendien word je door veel lezen een betere lezer; je kunt alleen goed leren lezen door het veel te doen.

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor een structurele en opbrengstgerichte samenwerking tussen de bibliotheek en het onderwijs. Door expertise te bundelen werken school en bibliotheek samen aan het verhogen van de taal, lees- en mediavaardigheden van leerlingen.

Beter lezen is beter leren!

Voor de leerlingen en leerkrachten op De Brembocht staat Monique, onze lees- en mediaconsulent van de Bibliotheek Veldhoven, klaar. Zij geeft gericht advies aan het team over leesbevordering, voeren lees- en media-activiteiten uit in de klas en ze zorgt voor een aantrekkelijke en up-to-date schoolbibliotheek.

Jaarlijks meten wij hoe het is gesteld met het leesklimaat in school. Want: beter lezen is beter leren! Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Meer informatie: www.debibliotheekopschool.nl