Op De Brembocht staat het welbevinden van onze leerlingen hoog in het vaandel. We zijn een wijkschool waar elk kind zich goed voelt; elke leerling weet dat hij of zij gezien en gewaardeerd wordt.

Samen met de klas

De Brembocht begeleidt leerlingen optimaal in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Daarin spreekt goed onderwijs voor zich. Naast kennisoverdracht, brengen we onze leerlingen ook de vaardigheden bij die ieder kind nodig heeft om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Want deelnemen aan een complexe samenleving moet je leren; daar heb je hulp en ondersteuning bij nodig. Daarom vinden we het belangrijk met leerlingen in gesprek te gaan over hun voorkeuren, opvattingen en belevingen. Zo leren we de leerlingen zich bewuster te worden van zichzelf en de ander, van de manier waarop ze naar de wereld kijken en welke keuzes ze daarin kunnen en willen maken.

We weten wat leerlingen nodig hebben aan kennis en kunde, passend in de belevingswereld. Kinderen verschillen van elkaar, óók in de manier waarop en in welk tempo zij leren. Om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen stemmen we ons onderwijs hierop af. Vanuit die stevige basis zoeken we kansen en methoden om het onderwijs aan onze leerlingen voortdurend te verrijken. Het basisonderwijs op De Brembocht is blijvend kwalitatief, uitdagend, dynamisch en divers.

Samen met de school

Voor een evenwichtige ontwikkeling van elke leerling, hechten we veel waarde aan goed contact tussen de school, de ouders en het kind. Door die wederzijdse betrokkenheid, inzet en open communicatie naar elkaar met respect voor elkaars meningen, maken we op De Brembocht ook het verschil. Onze ervaringen en bevinding delen we met het team op onze andere wijklocatie in Veldhoven, locatie Huysackers. 

De Brembocht is een gecertificeerde KiVa-school. KiVa is een van oorsprong Fins programma dat (wetenschappelijk) bewezen effectief is bij het werken aan positieve groepsvorming en aan het voorkomen en oplossen van pesten. Ook bij ons op school. Deze sociale, thematische leermethode is in het hele lesprogramma, de dagelijkse praktijk en omgang op school verweven. Daarnaast hebben we het predicaat Gezonde School op het gebied van welbevinden.

Zo maken we op De Brembocht met én voor onze leerlingen dagelijks het verschil, nu en in de toekomst.