Controle hoofdluis meerdere keren per jaar

Gedurende het schooljaar worden alle leerlingen enkele keren gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt bij voorkeur direct na de vakanties. De controles worden door ouders op school uitgevoerd. In de kalender staat vermeld in welke weken de controles plaatsvinden. Als bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, krijgt u hierover meteen bericht. Als u thuis bij controle luizen of neten ontdekt, verzoeken we u dit zo snel mogelijk te melden bij de leerkracht van uw kind.

Meer informatie over hoofdluis en het bestrijden hiervan kunt vinden via de site van het RIVM of de GGD.