Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven.

Telefonisch contact opnemen bij ziekmelden

Wij verzoeken u telefonisch contact op nemen tussen 8.00 uur en 8.30 uur. U kunt bellen naar 040-25 36 489. Als wij voor 09.00 uur geen bericht hebben ontvangen, neemt de school contact met u op.

Arts bezoek onder schooltijd

Als kinderen onder schooltijd een dokter- of tandarts bezoeken, willen wij dit graag van tevoren weten. U kunt dit telefonisch doorgeven of na schooltijd even binnen lopen bij de leerkracht van uw kind.