Scholierenongevallenverzekering

Het Bestuur van Stichting Veldvest heeft een scholierenongevallenverzekering afgesloten die alle leerlingen verzekert. Deze verzekering is geldig gedurende de schooluren, zowel in het gebouw als op de bij de school behorende terreinen. Daarnaast geldt deze verzekering tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd gedurende ten hoogste een uur voor en na schooltijd.

Ook tijdens excursies, sportevenementen, schoolreisjes en schoolkamp, die door of namens de school zijn georganiseerd, is de verzekering geldig. Het betreft een dekking die betrekking heeft op lichamelijk letsel. Materiƫle schade wordt op basis van deze verzekering dus nooit vergoed!

U kunt altijd even binnen lopen als u een vraag heeft omtrent verzekering. Uiteraard kunt u ook via de mail of telefonisch contact opnemen.