De school als oefenplaats voor burgerschap. Leerlingen ervaren democratie in de praktijk en participeren mee. Ze oefenen met het hebben van inspraak, meedenken, meepraten en meebeslissen; met andere woorden verantwoordelijkheid leren dragen.

KinderAdviesRaad

Op De Brembocht versterken wij burgerschap door onze leerlingen een democratische leef- en leergemeenschap aan te bieden waarin ze kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen.  
Een middel daartoe is de KinderAdviesRaad (KAR). De KAR is een platform ván leerlingen vóór leerlingen. In de KAR hebben vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 zitting. Door middel van de KiVa Klassenvergaderingen verzamelen zij ideeën, voorstellen en vragen uit de groepen. De leerlingen leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en reflecteren. Ook leren ze om te gaan met en begrip te hebben voor verschillende meningen en standpunten en deze discussies te voeren op een constructieve manier.  
We laten onze leerlingen inzien dat ze een positieve bijdrage  kunnen leveren aan de sfeer in de groep en de school als geheel.

Samen maken wij het verschil!