Zaterdag 14 maart 2020

Themacertificaat Welbevinden

De Brembocht heeft het vignet Gezonde School verlengd en een themacertificaat Welbevinden behaald. Met het certificaat laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!


Het thema Welbevinden onze speciale aandacht.

Wij doen dit door onder andere te werken met KiVa en de Gelukskoffer. 

Naast het uitvoeren van dit erkende programma, besteden wij tijdens andere lessen aandacht aan onderwerpen die raken aan het welbevinden:

  • het herkennen van en omgaan met gevoelens; 
  • het ontwikkelen en inzetten van persoonlijke kwaliteiten;
  • invloeden op het eigen zelfbeeld;
  • focus op het eigen gedrag;
  • het inlevingsvermogen en de gevoelens van een ander;
  • het maken van weloverwogen keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid.

Meer nieuws