Woensdag 17 maart 2021

Studiedag Gelukskoffer

Tijdens het middaggedeelte van de studiedag hebben we met het hele team een inspiratiebijeenkomst gehad over de ‘Gelukskoffer’.De doelstelling van de ‘Gelukskoffer’ is om kinderen op jonge leeftijd inzicht te geven in het praktisch herkennen en ontwikkelen van geluk waardoor zij een stevige basis meekrijgen voor de toekomst. Door de inzet van de ‘Gelukskoffer’ investeren wij in het welzijn van kinderen


De oprichtster van deze lesmethode (Clara den Boer, psychologen en bedrijfskundige) heeft met ons gesproken over de inhoud van de methode en de manier waarop wij hier vorm aan geven met als doel een gelukkige leerling, een gelukkige leerkracht en uiteindelijk een gelukkige school.

De doelstelling van de ‘Gelukskoffer’ is om kinderen op jonge leeftijd inzicht te geven in het praktisch herkennen en ontwikkelen van geluk waardoor zij een stevige basis meekrijgen voor de toekomst. Door de inzet van de ‘Gelukskoffer’ investeren wij in het welzijn van kinderen. Kinderen die in zichzelf geloven zijn in staat om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, maar ook voor de ander. 

Lessen in geluk na de meivakantie

Na de meivakantie gaan we weer starten met een lescyclus over het beïnvloeden van je eigen geluk en dat van een ander, waarbij leerlingen leren kijken naar zichzelf en hun situaties met een roze/positieve bril. Dit is passend bij ons GGD-certificaat welbevinden waar ook KIVA een onderdeel van is.

Kinderen die in zichzelf geloven zijn in staat om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, maar ook voor de ander. 

Meer nieuws