Gevonden in Pagina's

Onze school

Iedereen is anders. Gelukkig maar! Want juist die verschillen bieden kansen. Kansen om van elkaar te leren en elkaar te helpen...

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/

Nieuws

Altijd op de hoogte

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/

Agenda

Bekijk hier onze jaarkalender

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/

Ouders

Wij hechten grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind.

https://www.bs-brembocht.nl/ouders/

Praktische zaken

Wij hechten grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/

Aanmelden

Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek...

https://www.bs-brembocht.nl/aanmelden/

Home

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/aanmelden/

https://www.bs-brembocht.nl/

Contact

Contact opnemen met ons  

https://www.bs-brembocht.nl/contact/

Nieuwsbrieven

Elke twee weken maken we een digitale nieuwsbrief. Hierin leest u over belangrijke data en mededelingen, onze projecten, excursies, ontwikkelingen binnen ons team en allerlei andere zaken...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/nieuwsbrieven/

Vakantierooster, studiedagen en afwijkende schooltijden

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 25-10-2020 Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 03-01-2021 Carnavalsvakantie 15-02-2021 t/m 21-02-2021 Tweede Paasdag 05-04-2021     Koningsdag 27-04-2021     Meivakantie 03-05-2021 t/m 16-05-2021 Bevrijdingsdag 05-05-2021     Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021 Tweede Pinksterdag 24-05-2021     Zomervakantie 26-07-2021 t/m 05-09-2021  

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/vakantierooster-studiedagen-en-afwijkende-schooltijden-2019-2020/

Missie en visie

Onze missie: 'Samen maken wij het verschil'

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/missie-en-visie/

Onderwijs

De Brembocht werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met verschillende vormen van differentiatie...

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/onderwijs/

Kwaliteit

Op De Brembocht werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/kwaliteit/

Sociale veiligheid en KiVa

Op De Brembocht staat het welbevinden van kinderen hoog in het vaandel. We zijn een school waar een kind zich goed kan voelen en weet dat het gezien en gewaardeerd wordt...

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/sociale-veiligheid-en-kiva/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/passend-onderwijs/

Team

Op De Brembocht werken wij met een enthousiast en gemotiveerd team van professionals

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/team/

Medezeggenschapsraad / Schoolraad

Een wettelijk geautoriseerd orgaan, is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld...

https://www.bs-brembocht.nl/ouders/medezeggenschapsraad-schoolraad/

Kinder Advies Raad

De school als oefenplaats voor burgerschap. Leerlingen ervaren democratie in de praktijk en participeren mee...

https://www.bs-brembocht.nl/ouders/kinder-advies-raad/

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit ouders, waarvan de kinderen onderwijs volgen op onze basisschool...

https://www.bs-brembocht.nl/ouders/activiteitencommissie-ac/

Bieb op school

Met de Bibliotheek op school werken school en bibliotheek samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen...

https://www.bs-brembocht.nl/ouders/bieb-op-school/

Peuterwerk en BSO

Veldvest is een samenwerking aangegaan met Korein. Dit betekent voor de ouders van De Brembocht dat, wanneer u gebruik wenst te maken van de BSO of hierover vragen heeft, u zelf contact kunt opnemen met Korein...

https://www.bs-brembocht.nl/ouders/korein/

Ziekmelden

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/ziekmelden/

Parro - app

Communiceren met u, via de mail en de nieuwsbrief, doen we inmiddels al jaren. Dit schooljaar komt daar een nieuwe vorm van communicatie bij: een app genaamd Parro...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/parro-app/

Schooltijden

Op De Brembocht werken met het vijf-gelijke-dagenmodel en een continurooster. Dit betekent dat de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/schooltijden/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/verlofregeling/

Hoofdluis

Gedurende het schooljaar worden alle leerlingen enkele keren gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt bij voorkeur direct na de vakanties...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/hoofdluis/

Verzekering

Het Bestuur van Stichting Veldvest heeft een scholierenongevallenverzekering afgesloten die alle leerlingen verzekert...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/verzekering/

Gevonden in nieuws

Onderwijs in Huysackers

De eerste leerlingen zijn al ingeschreven. Mocht u belangstelling en/ of vragen hebben, kunt u contact opnemen met locatieleider Karen van Lieshout (k...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/onderwijs-in-huysackers/

Themacertificaat Welbevinden

Wij doen dit door onder andere te werken met KiVa en de Gelukskoffer.  Naast het uitvoeren van dit erkende programma, besteden wij tijdens andere lessen aandacht aan onderwerpen die raken aan het welbevinden: het herkennen van en omgaan met gevoelens;  het ontwikkelen en inzetten van persoonlijke kwaliteiten; invloeden op het eigen zelfbeeld; focus op het eigen gedrag; het inlevingsvermogen en de gevoelens van een ander; het maken van weloverwogen keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/themacertificaat-welbevinden/

Planning tijdelijke voorzieningen Huysackers

Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind in Huysackers, dan kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/planning-tijdelijke-voorzieningen-huysackers/

Gevonden in agenda

Oudergesprekken (vervallen op advies van bestuur Veldvest ivm coronavirus)

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/?date=2020-03-12

Peanutbaltoernooi groep 8 vervallen i.v.m. Corona

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/?date=2020-06-11

Schoolkamp groep 8 vervalt i.v.m. Corona. Er is een alternatief programma gemaakt.

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/?date=2020-06-17

Oudergesprekken worden i.v.m. de Corona maatregelen via Teams gevoerd. Ze worden in overleg gepland tot uiterlijk 8 juli.

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/?date=2020-06-29

Kennismakingsuurtje nieuwe groep schooljaar 2020-2021

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/?date=2020-07-09

Studiedag=Calamiteitendag* *Deze dag is vrij indien zich in het schooljaar geen calamiteit voordoet

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/?date=2020-07-10

Calamiteitendag onder voorbehoud alle kinderen vrij (Studiedag team)

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/?date=2021-07-23