Gevonden in Pagina's

Onze school

Iedereen is anders. Gelukkig maar! Want juist die verschillen bieden kansen. Kansen om van elkaar te leren en elkaar te helpen...

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/

Nieuws

Altijd op de hoogte

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/

Agenda

Bekijk hier onze jaarkalender

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/

Ouders

Wij hechten grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind.

https://www.bs-brembocht.nl/ouders/

Groepen

Schooljaar 2020-2021

https://www.bs-brembocht.nl/groepen/

Praktische zaken

Wij hechten grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/

Aanmelden

Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek...

https://www.bs-brembocht.nl/aanmelden/

Home

https://www.bs-brembocht.nl/aanmelden/

https://www.bs-brembocht.nl/

Contact

Contact opnemen met ons  

https://www.bs-brembocht.nl/contact/

Nieuwsbrieven

Elke twee weken maken we een digitale nieuwsbrief. Hierin leest u over belangrijke data en mededelingen, onze projecten, excursies, ontwikkelingen binnen ons team en allerlei andere zaken...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/nieuwsbrieven/

Vakantierooster, studiedagen en afwijkende schooltijden 2021-2022

Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 29-10-2021      Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022 Carnavalsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022 Tweede Paasdag 18-04-2022     Koningsdag 27-04-2022     Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 Bevrijdingsdag 05-05-2022     Hemelvaart 26-05-2022 en 27-05-2022 Tweede Pinksterdag 06-06-2022     Zomervakantie 25-07-2022 t/m 02-09-2022

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/vakantierooster-studiedagen-en-afwijkende-schooltijden/

Missie en visie

Onze missie: 'Samen maken wij het verschil'

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/missie-en-visie/

Onderwijs

De Brembocht werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met verschillende vormen van differentiatie...

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/onderwijs/

Kwaliteit

Op De Brembocht werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/kwaliteit/

Sociale veiligheid en KiVa

Op De Brembocht staat het welbevinden van kinderen hoog in het vaandel. We zijn een school waar een kind zich goed kan voelen en weet dat het gezien en gewaardeerd wordt...

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/sociale-veiligheid-en-kiva/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/passend-onderwijs/

Team

Op De Brembocht werken wij met een enthousiast en gemotiveerd team van professionals

https://www.bs-brembocht.nl/basisschool-de-brembocht/team/

Medezeggenschapsraad / Schoolraad

Een wettelijk geautoriseerd orgaan, is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld...

https://www.bs-brembocht.nl/ouders/medezeggenschapsraad-schoolraad/

Leerlingenraad

De school als oefenplaats voor burgerschap. Leerlingen ervaren democratie in de praktijk en participeren mee...

https://www.bs-brembocht.nl/ouders/kinder-advies-raad/

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit ouders, waarvan de kinderen onderwijs volgen op onze basisschool...

https://www.bs-brembocht.nl/ouders/activiteitencommissie-ac/

Bieb op school

Met de Bibliotheek op school werken school en bibliotheek samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen...

https://www.bs-brembocht.nl/ouders/bieb-op-school/

Peuterwerk en BSO

Veldvest is een samenwerking aangegaan met Korein. Dit betekent voor de ouders van De Brembocht dat, wanneer u gebruik wenst te maken van de BSO of hierover vragen heeft, u zelf contact kunt opnemen met Korein...

https://www.bs-brembocht.nl/ouders/korein/

Praktische informatie schooljaar 2021-2022

Wij hechten grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/download-praktische-zaken/

Ziekmelden

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/ziekmelden/

Parro - app

Communiceren met u, via de mail en de nieuwsbrief, doen we inmiddels al jaren. Dit schooljaar komt daar een nieuwe vorm van communicatie bij: een app genaamd Parro...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/parro-app/

Schooltijden

Op De Brembocht werken met het vijf-gelijke-dagenmodel en een continurooster. Dit betekent dat de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/schooltijden/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/verlofregeling/

Hoofdluis

Gedurende het schooljaar worden alle leerlingen enkele keren gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt bij voorkeur direct na de vakanties...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/hoofdluis/

Verzekering

Het Bestuur van Stichting Veldvest heeft een scholierenongevallenverzekering afgesloten die alle leerlingen verzekert...

https://www.bs-brembocht.nl/praktische-zaken/verzekering/

Gevonden in nieuws

Onderwijs in Huysackers

De eerste leerlingen zijn al ingeschreven. Mocht u belangstelling en/ of vragen hebben, kunt u contact opnemen met locatieleider Karen van Lieshout (k...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/onderwijs-in-huysackers/

Themacertificaat Welbevinden

Wij doen dit door onder andere te werken met KiVa en de Gelukskoffer.  Naast het uitvoeren van dit erkende programma, besteden wij tijdens andere lessen aandacht aan onderwerpen die raken aan het welbevinden: het herkennen van en omgaan met gevoelens;  het ontwikkelen en inzetten van persoonlijke kwaliteiten; invloeden op het eigen zelfbeeld; focus op het eigen gedrag; het inlevingsvermogen en de gevoelens van een ander; het maken van weloverwogen keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/themacertificaat-welbevinden/

Planning tijdelijke voorzieningen Huysackers

Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind in Huysackers, dan kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/planning-tijdelijke-voorzieningen-huysackers/

Kinderboekenweek..... EN TOEN?!

Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/kinderboekenweek-en-toen/

KiVa - certificaat verlengd

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/kiva-certificaat-verlengd/

Plastic afval scheiden | Initiatief leerlingenraad

Vanuit onze visie ‘Samen maken wij het verschil’ vinden we het belangrijk om leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor het onderwijs en de sfeer op De Brembocht.

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/plastic-afval-scheiden-initiatief-leerlingenraad/

Leerlingen en team De Brembocht | Huysackers tellen af!

Ondertussen zijn wij ook al een keer met het team van De Brembocht | Huysackers in het gebouw geweest...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/leerlingen-en-team-de-brembocht-huysackers-tellen-af/

Samen maken wij het verschil, zeker deze kerst!

De leerlingen mogen de volgende materialen meenemen naar school: kleine kerstballen kaars overige decoratie Voor een bakje, groene takken en oase wordt gezorgd...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/samen-maken-wij-het-verschil-zeker-deze-kerst/

Opening De Brembocht | Huysackers

Terwijl er in Huysackers nog volop gebouwd wordt, opende maandag basisschool De Brembocht|Huysackers er de deuren...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/httpswwwbs-huysackersnlnieuwsopening-de-brembocht-huysackers/

Studiedag Gelukskoffer

De oprichtster van deze lesmethode (Clara den Boer, psychologen en bedrijfskundige) heeft met ons gesproken over de inhoud van de methode en de manier waarop wij hier vorm aan geven met als doel een gelukkige leerling, een gelukkige leerkracht en uiteindelijk een gelukkige school...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/studiedag-gelukskoffer/

Programmeren met Minecraft!

Intern hebben we alle voorbereidingen getroffen en om 9 uur zijn de leerlingen van groep 7 vol enthousiame aan de slag gegaan...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/programmeren-met-minecraft/

Koningsspelen De Brembocht 2021

Samen met de activiteitencommissie en lokale verenigingen is er een sportieve dag voor leerlingen georganiseerd...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/koningsspelen-de-brembocht-2021/

Schoolbreed thema: Kijken met andere ogen

Na de meivakantie zijn we gestart met het project Kijken met andere ogen. In de komende acht weken gaan we in alle groepen werken met de Gelukskoffer...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/schoolbreed-thema-kijken-met-andere-ogen/

Blokhuttendag "Iedereen hoort erbij!"

De eerste weken van het schooljaar staan in het teken staan van groepsvorming en een fijne sfeer in de groep vanuit de methode KIVA...

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/blokhuttendag/

Sneak Peek (voorproefje) nieuwe inrichting locatie 't Look

https://www.bs-brembocht.nl/nieuws/sneak-peek-voorproefje-nieuwe-inrichting-locatie-t-look/

Gevonden in agenda

Studiedag vervalt; alle leerlingen op school

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/?date=2021-01-28

Peanutbaltoernooi groep 8 (vervalt ivm corona)

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/?date=2021-06-10

Calamiteitendag; Deze dag wordt ingezet, alle leerlingen van groep 1 t/m 7 zijn die dag op school aanwezig.

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/?date=2021-07-23